2011. június 15., szerda

Éhségsztrájk az iskoláért

Június 18.-án (szombat) reggel nyolc órakor körülbelül ötven szülő kezd éhségsztrájkba a kaposvári Toldi Általános Iskola és Gimnázium előtt, tiltakozásként az intézmény bezárása ellen.


Azért tiltakoznak, mert álláspontjuk szerint:
Kaposvár fideszes vezetése elszigetelte magát a közakarattól.
A Toldi iskola bezárására nincs se megalapozott szakmai, se gazdasági indok.
A városvezetés határozata –véleményük szerint- törvénysértő, mert figyelmen kívül hagyja a közoktatási törvény rendelkezéseit, ezért panasszal fordultak a kormányhivatalhoz, a kaposvári jegyzőhöz, és az oktatási hivatalhoz, valamint a városi ügyészséghez is benyújtottak egy törvényességi kérelmet.
A törvény úgy szól: "a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos döntések előkészítésében, végrehajtásában és ellenőrzésében - jogszabályban meghatározottak szerint- részt vesznek a pedagógusok, a tanulók, és a szülők, illetőleg képviselők."
Kaposváron sem az iskolavezetés, sem a szülői fórum, sem a diákönkormányzat nem kapott semmilyen írásos információt a döntés előkészítésről a véleményének kialakításához.

A "Harc a Toldiért" mozgalomnak jelenleg több mint 2000 tagja van, akik megkezdték a jogi előkészületeket is egy népszavazáshoz.

Somogy székhelyének honlapján olvasható:
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008-ban a Dél-Dunántúli Operatív Program támogatási keretéből, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával 18.649.901 Ft támogatást nyert a Toldi lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium 2 szintjén megvalósuló fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítésére. Az összesen közel 30 millió Ft-os beruházás műszaki átadására 2009. február végén került sor. Kaposvár ezzel a fejlesztéssel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló - 1998. évi XXVI. törvényt módosító 2007. évi XXIII. - törvény követelményeinek felel meg, amely szerint a 10.000 főt meghaladó települések esetében egy alapfokú iskola számára biztosítani kell a közszolgáltatások hozzáférhetővé tételét 2009. december 31-ig. A fejlesztés eredményeképpen az épület mindenki számára megközelíthetővé, a szolgáltatott információk pedig minden érintett ember számára érzékelhetővé és észlelhetővé válnak.

Nos ez azért elgondolkodtató…

Tessék mondani, ki kiért van ebben az országban?
Nem hagyhatjuk, hogy a pénz legyen mindennek az ura. A nemzet jövőjét, a jövő nemzedékét nem lehet alantas gazdasági érdekeknek alárendelni. Nem lehet hagyni, hogy az oktatást, a kultúrát, a művészetet gúzsba kössék. Nem lehetnek politikai bosszú áldozatai gyerekek.
Döntnökök, térjetek végre észre!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése